RSS
Indlæg
Kommentarer

Det er tid for den årlige generalforsamling i Forsamlingshuset.

Marie Magdalene Forsamlinghus er en selvejende institution og generalforsamlingen er husets øverste myndighed.
Ifølge vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Behandling af budget samt fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Traditionen tro er der gratis middag for medlemmer kl. 18.30

Bestyrelsen vil gerne fortsætte, så du behøver ikke være bange for at blive valgt ind !
Bare mød op – gerne med ideer til forbedringer og aktiviteter.

Skriv en kommentar