RSS
Indlæg
Kommentarer

Marie Magdalene Forsamlingshus indkalder hermed til generalforsamling, torsdag d. 14. marts 2024 kl. 20.00.

Dagsorden efter vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om forsamlingshusets virksomhed i det forgangne år.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
 5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 suppleanter (første og anden suppleant) til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Behandling af bestyrelsens forslag.
 10. Behandling af indkomne forslag.
 11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Spisning, der er gratis for medlemmer, er kl. 18.30.

NB: For at være stemmeberettiget forudsættes det, at man har betalt kontingent for 2024. Dette kan gøres ved at indbetale 250 kr. for par (2 stemmer) eller 125 kr. for personligt kontingent (1 stemme) på Sparekassen Djursland på konto nr. 9388-7900691860 eller via MobilePay 190576. Kontingent kan dog også betales på aftenen for generalforsamlingen.

Tilmelding senest mandag d. 11. martsforsamlingshusetmm@yahoo.dk

Venlig hilsen og på gensyn d. 14. marts.

Bestyrelsen

Skriv en kommentar