RSS
Indlæg
Kommentarer

Generalforsamling 2021

BEMÆRK NY TILMELDINGSFRIST er tirsdag 7. september

Vi måtte aflyse generalforsamlingen i februar pga. Corona/Covid-19, men nu sker det…

Årets generalforsamling er Torsdag 9. september 2021 kl. 20.00 – Kom og vær med til at sætte dit præg på vores fælles hus. Alle er velkommen.

Traditionen tro er der middag for medlemmer kl. 18.30.

Middagen fremtrylles af vores nye kogekone – Hun vil gerne vide hvor mange der skal laves mad til. Husk derfor tilmelding senest tirsdag 7. september – send besked til forsamlingshusetmm@yahoo.dk eller ring til formanden på 86394863.

Marie Magdalene Forsamlingshus er en selvejende institution og generalforsamlingen er husets øverste myndighed.
Ifølge vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Behandling af budget samt fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Bare mød op – gerne med ideer til forbedringer og aktiviteter.

Skriv en kommentar